Bli medlem i Smash-it Club!

Vi hoppas att ni vill vara med oss och bidra till vår utveckling i en jämställda sport och ge våra ungdomar, tjejer & killar ert stöd.

Klubbmedlem 2022
195 kronor

Som klubbmedlem i Smash-it Club får du tillgång till massor av rabatter och erbjudanden i Umeå.